Analiza pierwiastkowa włosów

Analiza pierwiastkowa włosa -to nowoczesna metoda diagnostyczna, która pozwala na oznaczenie najważniejszych pierwiastków w organizmie człowieka.
Oznaczane jest 29 pierwiastków : wapń, sód, potas, fosfor, cynk, magnez, żelazo, miedź, molibden, kobalt, chrom, lit, stront, nikiel, mangan, selen, wanad, bor, siarka, srebro, krzem,  jod, cyna, oraz 5 pierwiastków toksycznych : arsen, rtęć, glin, kadm, ołów.
Analiza pierwiastkowa włosów umożliwia ocenę odżywiania organizmu.
Skład mineralny włosów odzwierciedla wiele równowag fizjologicznych organizmu. Włosy gromadząc w sobie wszystkie pierwiastki obecne w organizmie obrazują stan odżywienia organizmu w okresie ostatnich kilku tygodni.
Utrzymujący się przez dłuższy czas stan nadmiarów i niedoborów pierwiastków prowadzi do zaburzeń metabolicznych, które w dalszej perspektywie mogą przyczynić się do powstania przewlekłych chorób.

Do badania włosy muszą być naturalne, nie farbowane 8 tyg., nie poddane zabiegom chemicznym, czyste-bez środków stylizujących.

Pobiera się włosy o długości 3-4 cm, min.2 cm.

Ilość ok.
200g /łyżka stołowa/.

Cena:
380 zł.